Комплекс „Бялата Лагуна” АД възложи на РУМЕНЕКС ИН ООД :


•  доставка и монтаж на хотелска система с електронни брави
•  доставка и монтаж на система за SOS паник сигнализация
•  доставка и монтаж на IP телефонна централа и оборудване, оптични и медни слаботокови кабелни инсталации
•  разширение на  IP телефонна централа и оборудване

 

 

Системи за сигурност

Руменекс ИН ООД Варна - Доставчик, инсталатор и интегратор на системи за сигурност за град София и град Варна

 
Основната ни цел е да Ви предоставим точна и пълна информация за дейността на фирмата. За няколко години се наложихме като сериозен доставчик, инсталатор и интегратор на различни видове системи за сигурност, системи за контрол на достъпа, хотелски системи за сигурност, системи за видеонаблюдение и др.
Фирмата ни е ориентирана както към корпоративни клиенти,  така и към средни и малки фирми от всички сфери на дейност и частни лица.
Клиентите ни получават достъп до доказани авангардни технологии, при сведени до минимум енергийни и експлоатационни разходи.
Специализираният сервизен център на РУМЕНЕКС ИН ООД - в гр. София и гр. Варна е оборудван със съвременна техника за извършване на гаранционна и извънгаранционна поддръжка на всички видове системи за сигурност.
Дейността на фирмата е основно на територията на град София, град Варна и областта.