31.10.2016г. - През последното тримесечие фирма РУМЕНЕКС монтира и поддържа в МБАЛ "Св. Анна - Варна" АД следните системи - Контрол на достъп и Видеонаблюдение в Родилно отделение и Неонатология, Гастроентерология, Гинекологично отделение, Неврологично отделение, Отделение Вътрешни Болести.

Компютърната мрежа беше разширена и конфигурирана, включително с безжични рутери, за обслужване на пациентите , с идентификация чрез пръстови отпечатъци. За целта, фирма Руменекс достави и инсталира необходимата маркова компютърна техника.

Системи за сигурност

Руменекс ИН ООД Варна - Доставчик, инсталатор и интегратор на системи за сигурност за град София и град Варна

 
Основната ни цел е да Ви предоставим точна и пълна информация за дейността на фирмата. За няколко години се наложихме като сериозен доставчик, инсталатор и интегратор на различни видове системи за сигурност, системи за контрол на достъпа, хотелски системи за сигурност, системи за видеонаблюдение и др.
Фирмата ни е ориентирана както към корпоративни клиенти,  така и към средни и малки фирми от всички сфери на дейност и частни лица.
Клиентите ни получават достъп до доказани авангардни технологии, при сведени до минимум енергийни и експлоатационни разходи.
Специализираният сервизен център на РУМЕНЕКС ИН ООД - в гр. София и гр. Варна е оборудван със съвременна техника за извършване на гаранционна и извънгаранционна поддръжка на всички видове системи за сигурност.
Дейността на фирмата е основно на територията на град София, град Варна и областта.