Беше изградена система за контрол на достъп и работно време в РИОСВ - гр.Варна.

Галерия Хотелски системи