Руменекс Ин ООД гр. Варна - проектира и изгражда:

системи за сигурност, системи за контрол на достъпа, хотелски системи за сигурност, системи за видеонаблюдение и др.