Изградихме следните системи:

-  Система за видеонаблюдение

-  СОТ система

-  Компютърна техника и мрежа

-  Система за охрана на стоки

-  Озвучителна система