Компютърни мрежи и структурно окабеляване

Компютърните мрежи са станали част от ежедневието ни. Използват се за споделяне на файлове, обмен на данни, за бизнес, телефония, комуникация, контрол на достъп, видеонаблюдение. Свързаните помежду си жично или безжично компютри и периферни устройства, чрез мрежов софтуер, представляват компютърна мрежа. Във всеки офис, магазин и домакинство има компютър. За да комуникират помежду си компютрите, принтерите и другите устройства, трябва да има изградена компютърна мрежа.

РУМЕНЕКС ИН  ООД Варна и офиса в гр. София разполага с екип от квалифицирани и сертифицирани специалисти, способни да проектират, изградят и поддържат съвременни и функционални компютърни мрежи. След възникнал проблем в дадена компютърна мрежа на офис или производство, се затруднява или спира целият работен процес, а бързото откриване и отстраняване на проблема, е от първостепенна важност за компютърната мрежа. С натрупания опит  сме способни да отстраним проблем в компютърната мрежа възможно най-бързо и качествено, с най-малко щети.
За безпроблемната работа на една компютърна мрежа, не трябва да се подценява нито един компонент. Дори малките и незначителни неща, също играят роля за правилното функциониране на компютърната мрежа. Бързата и адекватна реакция, която можете да получите от нашите специалисти е много важна. Ще получите от нас консултация за подходящото за Вас мрежово оборудване и компютърна техника и мрежа.

Фирма РУМЕНЕКС ИН  ООД ще ви достави компютри, принтери, активно и пасивно оборудване за изграждането на компютърна мрежа, с безкомпромисно качество, на най-атрактивни цени. Възможно е изграждане на няколко компютърни мрежи в различни сгради чрез оптика. Имаме реализирани редица такива комплексни обекти, които поддържаме. Дейността на фирмата е основно на територията на град София, град Варна и областта. Чрез разширяване и добавяне на различни устройства към дадена компютърна мрежа, може да си свържете вашия телевизор, телефон, да разглеждате снимките си, да гледате семейни събирания. Изграждането на компютърни мрежи дава възможност за информационен обмен между голям брой компютри и потребители, споделени ползване на ресурси,  обща обработка на данни. В глобалната компютърна мрежа  Интернет се обменят данни, чрез регламентиран мрежов протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

Видовете компютърни мрежи, според обхвата им са :

  • Локална компютърна мрежа LAN (Local Area Network) – в една сграда или организация  
  • MAN (Metropolitan Area Network) – съвкупност от сгради или населено място     
  • Глобална компютърна мрежа WAN (Wide Area Network) – използва високоскоростни оптични,  спътникови или други далечни комуникации, за да свързва компютри по различни    географски точки. Най-мащабна е компютърната мрежа Интернет, която обхваща цялото земно кълбо, и към която са свързани стотици хиляди компютърни мрежи.

Галерия компютърни мрежи