Извършихме следните услуги:

-  Периметрово LED осветление;

-  Периметрово HD Видеонаблюдение;

-  Изграждане на Силнотокова и LAN инсталации на нов Образувателен компютърен кабинет;

-  Изграждане на домофонна система;