В  119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов” – гр.София, извършихме следните услуги:

-  проектирахме

доставихме

монтирахме

-  пуснахме в действие  и

поддържаме абонаментно  Адресируема пожароизвестителна система.