За БАН Институтите в гр.София извършихме следните услуги:

-  проектирахме

доставихме

-  монтирахме

-  пуснахме в действие  и

поддържаме абонаментно  Адресируема пожароизвестителна система.