За  138 СУЗИЕ  “Професор Васил Златарски” - гр.София, извършихме следните услуги:

проектирахме

-  доставихме

монтирахме

-  пуснахме в действие  и

поддържаме абонаментно  Адресируема пожароизвестителна система;

-  Реновирахме осветителната инсталация с LED осветителни тела.