Комплекс  „Тихия Кът“  ни  възложи да извършим следните услуги:

-  проектиране и

-  инсталиране на Комуникационна свързаност между сградите в комплекса.