Извършихме следните услуги:

-  Пожароизвестителна централа

-  Абонаментна поддръжка